TIK

 (technologie informacyjno-komunikacyjne)

SZKOLNY KODEKS TIK

w Szkole Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach

1. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły nie kopiują tekstów z Internetu podpisując swoim nazwiskiem. Jeśli wykorzystują materiały udostępniane w Internecie, to zawsze zaznaczają skąd pochodzi materiał i kto jest jego autorem.

2. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom i innym nauczycielom, a także rodzicom uczniów korzystanie z zasobów Internetu – programów, stron, filmów, itd. – ułatwiających uczenie się i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu.

3. Nauczyciele wykorzystują także wiedzę i umiejętności uczniów w korzystaniu z TIK.

4. W naszej szkole dążymy do tego aby wszyscy nauczyciele korzystali ze sprzętu komputerowego.

5. Uczniowie i nauczyciele w naszej szkole przestrzegają prawa autorskiego.

6. Uczniowie i nauczyciele w naszej szkole przestrzegają zasad bezpieczeństwa w sieci

7. Nauczyciele i uczniowie są świadomi, że należy zachować umiar w stosowaniu TIK w procesie uczenia się.

1. TIK na lekcjach oraz w życiu szkoły

2. Scenariusze lekcji z zastosowaniem TIK

3. Szkolny zespół TIK

4. Kompetencje informatyczne a informacyjne