Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku Zespołu Szkół

Samorządowych przy ul. S. Staszica 5 w Boguszowie - Gorcach

Ogłoszenie o wynikach przetargu I

Ogłoszenie o wynikach przetargu II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc

 2. izolacja_pionowa_-_przedmiar.pdf

 3. SIWZ.doc

 4. ST_0.0._Wymagania_ogolne.pdf

 5. ST_1.0._Roboty_ziemne.pdf

 6. ST_1.1._Roboty_ziemne_Wymagania_ogolne.pdf

 7. ST_1.2._Roboty_ziemne_Wykopy.pdf

 8. ST_2.0.__izolacje.pdf

 9. ST_3.0._nawierzchnia_z_kostki.pdf

 10. ST_4.0._kanalizacja_deszczowa_i_drenaz.pdf

 11. wzor_nr_5-umowa.doc

 12. ZAKRES_ROBOT_-_IZOLACJA_PIONOWA.pdf

 13. wszystkie zalaczniki.zip

---------------------------------------------------------------------

Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół

Samorządowych przy ul. S. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach

1. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Formularz oferty.

3. Projekt i kosztorys.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne.

6. Specyfikacja techniczna - Instalacja odgromowa.

7. Specyfikacja techniczna - Remont pokrycia dachowego.

8. Specyfikacja techniczna - Rynny i rury spustowe.

9. Wzór oświadczenia.

10. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

11. Wykaz realizacji wykonanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia z okresu   ostatnich 5 lat.

12. Wzór umowy.

13. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Przetargowej.

14. Aneks_1-SIWZ

15. Ogłoszenie-wyniki