Pracownicy naszej szkoły

Dyrektor Szkoły: Katarzyna Kawka

Wicedyrektor: Małgorzata Barsznica

Pracownicy pedagogiczni:

Na podstawie art. 22ab ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) zespół nauczycieli w składzie:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 Zajęcia edukacyjne

1.

Renata Mika

wychowanie przedszkolne

2.

Agnieszka Matuszewska

wychowanie przedszkolne

3.

Anna Banaszek

wychowanie przedszkolne

4.

Angelika Witecka

wychowanie przedszkolne

5.

Magdalena Kosińska

wychowanie przedszkolne

6.

Urszula Szmidt

edukacja wczesnoszkolna, wdż

7.

Ewelina Kamińska - Sawicka

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

8.

Wioletta Sommerfeld

edukacja wczesnoszkolna

9.

Małgorzata Barsznica

edukacja wczesnoszkolna

10.

Anna Laskowska

edukacja wczesnoszkolna

11.

Monika Buzarewicz

język polski

12.

Aleksandra Kuczkowiak

język polski, historia,

doradztwo zawodowe

13.

Krystian Ogrodnik

język polski, historia

14.

Katarzyna Kawka

historia

15.

Renata Bizoń

język angielski

16.

Tomasz Karolczyk

język angielski

17.

Milana Walas

język angielski

18.

Natalia Południak

język niemiecki

19.

Adeart Kogut

matematyka, informatyka,

zajęcia komputerowe

20.

Ewa Drabczyk-Rumińska

matematyka, informatyka,

zajęcia komputerowe

21.

Teresa Każmierska

matematyka

22.

Anna Kogut

biologia, przyroda

23.

Jolanta Chrapczyńska

fizyka

24.

Monika Glinkowska

chemia

25.

Joanna Ławniczak

geografia

26.

Adam Mazur

religia

27.

ks.Grzegorz Fabiński

religia

28.

Barbara Mandziej

pedagog

29.

Katarzyna Hull

plastyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne

30.

Sławomir Glinkowski

muzyka, rytmika

31.

Karolina Jaworska

wychowanie fizyczne

32.

Anna Zwierko

wychowanie fizyczne,

gimnastyka korekcyjna


Administracja:

1 Mazurek Edyta samodzielny referent

 Obsługa:


1 Milczarek Beata pracownik obsługi
2 Tracz Lidia pracownik obsługi
3 Skiba Waldemar pracownik gospodarczy