Prezydium Rady Rodziców

działającej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

 im. B. Malinowskiego, Gimnazjum nr 2

w Boguszowie – Gorcach

Magdalena Dziedzic- Przewodnicząca

Anna Polok- Lewkowicz- Zastępca

Dorota Światek- Skarbnik

Nr konta Rady Rodziców: 90 1020 5095 0000 5702 0165 7667

 

Drodzy Rodzice!

            W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie naszej szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom i współpracy z Dyrekcją, nauczycielami wszyscy uczniowie będą mieli zapewniony pełen komfort uczestniczenia w tym, co szkoła im proponuje.

Dzięki Państwa życzliwości i wpłatom dokonanym na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców przekazała środki w kwocie 11.527,92 zł na:

pomoce szkolne: doposażenie klasy języka angielskiego, dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej ;imprezy szkolne: piknik Mniszek Run, szkolne biegi Malinowskiego; dofinansowanie zakupu nowego sprzętu nagłośniającego; dofinansowanie nagród dla uczestników konkursu języka angielskiego; nagrody i dyplomy na zakończenie roku szkolnego; pasowanie na przedszkolaka.

          Należy wskazać, że część wpłat wróciło bezpośrednio do klasy, a środki te przeznaczono do dyspozycji wychowawcy i uczniów.

Pragnę Państwa zachęcić do dokonywania wpłat na fundusz Rady Rodziców. Pamiętajmy, że  mają one charakter dobrowolny. Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy wydatek. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą, nawet drobną kwotę. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby się nam osiągnąć tego, co zrobiliśmy i nie będziemy mogli realizować kolejnych zadań. Mamy ambitne plany. Chcemy aby w naszej szkole tętniło życie, a dzieci czuły się tu dobrze i bezpiecznie. Pragniemy kontynuować podjęte działania i liczymy na Państwa wsparcie.

          Ponadto zapraszamy każdego z rodziców do współpracy. We wszystkich oddziałach, klasach zostali wybrani przedstawiciele Rady Rodziców, ale tak naprawdę każdy z Państwa jest mile widziany na naszych spotkaniach! Jeśli ktoś chciałby zainteresować Radę ciekawym pomysłem lub propozycją nowych rozwiązań, może bezpośrednio kontaktować się z Radą Rodziców i uczestniczyć w spotkaniach. Terminy kolejnych zebrań RR, będziemy umieszczać na bieżąco na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Przewodnicząca RR

Magdalena Dziedzic

-------------------------------------------------------------

Terminarz zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019:

18.09.2018r.

13.11.2018r.

11.12.2018r.

12.02.2019r.

02.04.2019r.

14.05.2019r.

04.06.2019r.

---------------------------------------------------------------------------

Terminarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018:

Gimnazjum nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych

 w roku szkolnym 2016/2017

Klasa /Oddział

Numer sali

Wychowawca

0 a

1

Renata Mika

0 b

5

Agnieszka Matuszewska

1 a

8

Wioletta Sommerfeld

2 a

7

Małgorzata Barsznica

2 b

7

Anna Laskowska

3 a

15

Ewa Drabczyk - Rumińska

3 b

15

Urszula Szmidt

3 c

8

Ewelina Kamińska - Sawicka

4 a

17

Barbara Mandziej

4 b

25

Karolina Jaworska

5 a

14

Renata Bizoń

5 b

27

Monika Buzarewicz

6 a

11

Krystian Ogrodnik

6 b

10

Aleksandra Kuczkowiak

gimnazjum

I a

28

Natalia Południak

II a

34

Anna Zwierko

III a

35

Anna Kogut

 

Terminarz zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017:

13.09.2016r.

08.11.2016r.

13.12.2016r.

24.01.2017r.

28.03.2017r.

16.05.2017r.

06.06.2017r.

---------------------------------------------------------------------------

Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych

 w roku szkolnym 2015/2016

Klasa /Oddział

Numer sali

Wychowawca

0 a

1

Renata Mika

0 b

5

Agnieszka Matuszewska

1 a

7

Małgorzata Barsznica

1 b

7

Anna Laskowska

2 a

15

Ewa Drabczyk - Rumińska

2 b

15

Urszula Szmidt

2 c

8

Ewelina Kamińska-Sawicka

3 a

17

Ewa Kantorowska

3 b

17

Wioletta Sommerfeld

4 a

14

Renata Bizoń

4 b

27

Monika Buzarewicz

5 a

11

Krystian Ogrodnik

5 b

10

Aleksandra Kuczkowiak

6 a

25

Katarzyna Hull

Gimnazjum

I a

34

Anna Zwierko

II a

35

Anna Kogut

III a

28

Barbara Mandziej

 

---------------------------------------------------------------------------

Terminarz zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych

 w roku szkolnym 2012/2013

Klasa

Numer sali

Wychowawca

Liczba uczniów

Oddział Przedszkolny

0 a

5

Renata Mika

25

0 b 1 Agnieszka Matuszewska 25

Szkoła Podstawowa

I a

1

Małgorzata Barsznica

23

I b

1

Anna Laskowska

21

II a

8

Urszula Szmidt

20

II b

8

Ewa Drabczyk-Rumińska

17

III a

17

Ewa Kantorowska

19

III b

27

Wioletta Sommerfeld

18

IV a

25

Barbara Mandziej

27

V a

10

Adeart Kogut

22

V b

11

Anna Kogut

21

VI a

14

Leonard Górski

20

VI b

15

Paweł Głębocki

18

Gimnazjum

I a

34

Karolina Jaworska

35

II a

35

Krystian Ogrodnik

26

III a

28

Monika Buzarewicz

21