KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

23 grudnia 2018r.– 01 stycznia 2019r. -   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28 stycznia – 10  lutego 2019 r. -  FERIE ZIMOWE

18 -  23   kwietnia 2019r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01 maja 2019 r.   -   ŚWIĘTO PRACY

03 maja 2019 r.   -  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

20 czerwca 2019 r.   -   BOŻE CIAŁO

21 czerwca 2019 r.      - FERIE LETNIE – WAKACJE

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE

10 kwietnia 2019 r.  – część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r.  – część matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r.  – część językowa

 

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

15 kwietnia 2019 r.  – język polski

16 kwietnia 2019 r.  – matematyka

17 kwietnia 2019 r.  – język obcy

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

02 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r.

------------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

         23 – 31   GRUDNIA 2017r. -   ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

        15 – 28   STYCZNIA 2018r. -  FERIE ZIMOWE

        29 -  03   KWIETNIA 2018r. - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

        01      MAJA 2018r.   -   ŚWIĘTO PRACY

        03      MAJA 2018r.   -  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

        31      MAJA 2018r.   -   BOŻE CIAŁO

        22      CZERWCA       - FERIE LETNIE - WAKACJE

 

                        EGZAMINY GIMNAZJALNE

        18 KWIETNIA 2018r.  – część humanistyczna

        19 KWIETNIA 2018r.  – część matematyczno – przyrodnicza

        20 KWIETNIA 2018r.  – część językowa

 

                    DODATKOWE DNI WOLNE

        30 KWIETNIA 2018r.

        02 MAJA 2018r.

        01 CZERWCA 2018r.

------------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych:

31.10.2016r.

16.06.2017r.

02.05.2017r.

--------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Święta w roku szkolnym 2015/2016

1 listopada 2015 - Wszystkich Świętych

11 listopada 2015 - Święto Niepodległości

25 grudnia 2015 - Boże Narodzenie 26 grudnia 2015 - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

1 stycznia 2016 - Nowy Rok

6 stycznia 2016 - Trzech Króli

27 marca 2016 - Wielkanoc

28 marca 2016 - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2016 - Święto Pracy

3 maja 2016 - Święto Konstytucji

15 maja 2016 - Zielone Świątki

26 maja 2016 - Boże Ciało  

23 grudnia 2015 - 1 stycznia 2016 - zimowa przerwa świąteczna

24 marca - 29 marca 2016 - wiosenna przerwa świąteczna  

Ferie zimowe 2016:

1-14 lutego 2016 - województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Egzaminy w roku szkolnym 2015/2016:

5 kwietnia 2016 - sprawdzian szóstoklasisty

18-20 kwietnia 2016 - egzaminy gimnazjalne

--------------------------------------------------------------------------    

 Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych       

 w roku szkolnym 2014/2015:

·       01 kwietnia 2015 r. sprawdzian szóstoklasisty

·       23 kwiecień 2015 r.  egzamin gimnazjalny

·       24 kwiecień 2015 r. egzamin gimnazjalny

·       25 kwiecień 2015 r. egzamin gimnazjalny

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r.,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 10 listopada 2014 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2014 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2015 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 06 kwietnia 2015 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2015 r.,
  • Boże Ciało – 04 czerwca 2015 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/15

-------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych       

 w roku szkolnym 2013/2014:

·       01 kwietnia 2014 r. sprawdzian szóstoklasisty

·       23 kwiecień 2014 r.  egzamin gimnazjalny

·       24 kwiecień 2014 r. egzamin gimnazjalny

·       25 kwiecień 2014 r. egzamin gimnazjalny

·       02 maj 2014 r. Dzień Flagi RP

·       20 czerwca 2014 r. piątek po Bożym Ciele

Kalendarz roku szkolnego 2013/14

------------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel/fax. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl