Zajęcia pozalekcyjne
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2

rok szkolny 2017/2018  I półrocze

Lp

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć dodatkowych

Termin

1.

Barsznica Małgorzata

Wyjazd na basen udział uczniów w programie

,,Umiem pływać”

Środa 13.30 -17.00

2.

Bizoń Renata

Zajęcia wyrównujące szanse w klasie 6a i 7b

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w klasie 6 a i  6b

piątek     13.25 - 14.10

 

 

poniedziałek 13.25 –14.10

3.

Buzarewicz Monika

 

 

Warsztaty polonistyczne kl.6 b

Warsztaty polonistyczne

kl.4a/4b co drugi tydzień

środa         12.35 – 13.20

czwartek   12.35 - 13.20

 

4.

Chrapczyńska Jolanta

Zajęcia dodatkowe z fizyki

 

co  drugi wtorek      14.15

 

5.

Drabczyk-Rumińska Ewa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie 6 b


Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 4a i 4b

środa        12.35 – 13.20

 

 

czwartek    12.35 – 13.20

 

6.

Glinkowska Monika

Konsultacje z chemii

 dla klasy 7

 

środa            13.25 – 14.15

co drugi tydzień

raz w miesiącu fakultet G3  14.15- 15.00

7.

Glinkowski Sławomir

Zajęcia wokalne

wtorek         13.25 - 14.10

8.

Hull Katarzyna

Zajęcia artystyczne

 

Zajęcia artystyczne

wtorek         13.25 - 14.10

 

piątek            13.25 – 14.10

9.

Fabiński Grzegorz

Koło muzyczno  - liturgiczne

sobota         10.00 – 12.00

10.

Jaworska Karolina

SKS

poniedziałek  15.00- 16.45

wtorek             15.00- 16.45

11.

Kamińska-Sawicka Ewelina

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze

dla klasy 1a

Logopedia

Szkolny Klub Wolontariatu

 

wtorek          15.00- 15.45

 

 

wtorek         15.45 – 16.45

czwartek     15.00 – 16.00

czwartek     16.00 – 17.00

12.

Karolczyk Tomasz

Zajęcia wyrównawcze

klasy 1-3

 

Zajęcia wyrównawcze

klasy 4

środa              13.25 - 14.10

 

 

środa              14.15- 15.00

 

13.

Kaźmierska Teresa

Zajęcia wyrównawcze

dla klasy 7b

Zajęcia wyrównawcze

dla kl.7a i G3

 

Zajęcia wyrównawcze

 dla klasy G2

 

Fakultety klasa   G3

 

 

poniedziałek 14.15 –15.00

poniedziałek 15.00 –15.45

 

 

czwartek       14.15- 15.00

 

 

poniedziałek 13.25 –14.10

14

Kawka Katarzyna

Konsultacje przedmiotowe z historii i wos dla klas 7a, 7b  G2a,G3a

nauczyciel indywidualnie umawia się z uczniami

15.

Kogut Adeart

Koło

matematyczno -informatyczne

 

środa      14.15 – 15.45

 

 

 

16.

Kogut Anna

Koło ekologiczne

 

Koło przyrodnicze

 

środa   14.15 – 15.00

 

poniedziałek 14.15 –15.00

17.

Kuczkowiak Aleksandra

 

 

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego dla klasy  5a, 5b

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego dla klasy  7b

 

środa          14.15 – 15.00

 

 

 

czwartek      15.00-15.45

18.

Laskowska Anna

Wyjazd na basen udział uczniów w programie ,,Umiem pływać”

środa         13.30 – 17.00

19.

Mandziej Barbara

Zajęcia

opiekuńczo  wychowawcze

 

poniedziałek  14.00- 14.45

czwartek        14.20-15.05

20.

Matuszewska Agnieszka

Przygotowanie

do egzaminu G3a

wtorek 14.30

1 raz w miesiącu

21.

Mazur Adam

Koło biblijne

 

Koło modelarskie

wtorek       13.25 – 14.10

 

piątek          12.35 -13.20

22.

Ławniczak Joanna

Zajęcia wyrównawcze

z geografii

pierwsza środa w miesiącu    14.15 – 15.00

23.

Ogrodnik Krystian

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7 a

 

Konsultacje przedmiotowe z historii i społeczeństwa dla klas SP

Dodatkowa lekcja G3a

piątek        13.25- 14.10

 

 

czwartek      13.25 – 14.10

piątek          14.15 – 15.00

24.

Południak Natalia

Zajęcia wyrównujące szanse z języka niemieckiego

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego

czwartek    14.15 – 15.00

 

 

wtorek        14.15 – 15.00

 

25.

Sommerfeld Wioletta

Zajęcia wyrównawcze w klasie 2a i 3a

 

czwartek      11.35 – 12.20

 

piątek              12.35- 13.20

26.

Szmidt Urszula

 

Zajęcia wyrównujące szanse w klasie 1a

 

czwartek       10.40 – 11.25

wtorek           11.35. – 12.20

27.

Walas Milana

 

Przygotowanie do konkursów

 

piątek             12.35  - 13.20

 

28.

Zwierko Anna

SKS

środa           15.05 -  16.35

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia pozalekcyjne
w Zespole Szkó
ł Samorządowych w Boguszowie-Gorcach

rok szkolny 2016/2017

Wykaz zajęć dodatkowych 2016/2017

I półrocze

II półrocze

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego

ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 074 844 03 60

e-mail: pspnr5@wp.pl