Projekt „Kupić, nie kupić, zjeść ,czy wyrzucić ?”

Zamieszczono 29 Grudnia 2007r.     Wioletta Sommerfeld i Anna Kogut

Akcja prozdrowotna podjęta przez młodzież naszej szkoły przebiegała pod hasłem: Kupić – nie kupić? Zjeść czy wyrzucić?” i dotyczyła promocji zdrowego stylu życia z naciskiem na prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru. Jest to temat szczególnie aktualny i ważny, ponieważ współczesny człowiek popełnia wiele podstawowych błędów, które w samej istocie łamią podstawowe zasady zdrowego, zgodnego z naturą żywienia. Obserwujemy rosnącą chemizację życia, w tym chemizację żywności, a nasza wiedza na ten temat jest ciągle niewystarczająca. Dowodem na to może być spożywanie przez dzieci niezdrowych produktów, w szkole w czasie drugiego śniadania. Dieta nastolatków często nie zawiera wielu, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju składników odżywczych, dlatego tak ważne jest propagowanie zasad zdrowego i korzystnego dla organizmu odżywiania. Toteż uznaliśmy za właściwe podjąć działania zmierzające do promowania wśród dzieci i młodzieży zasad racjonalnego żywienia.

W prowadzenie akcji zaangażowały się klasy trzecie gimnazjum, a szczególnie dziewczęta. Opiekunami akcji na terenie szkoły byli: pani mgr Anna Kogut - nauczyciel biologii, pan mgr Adeard Kogut oraz pani mgr Wioletta Sommerfeld – opiekun SK PCK. Akcja rozpoczęła się od przygotowania i uczestnictwa w wspólnych zakupach. Justyna wraz z koleżankami z klasy zostały wcześniej zapoznane ze sposobami prawidłowego odżywiania na podstawie piramidy zdrowia. Nauczyły się odróżniać żywność zdrową od szkodliwej. Poznały oznaczenia na etykietach opakowań produktów spożywczych.

Następnie posłużyliśmy się prezentacją PowerPoint, której celem było przybliżenie zasad racjonalnego żywienia w zakresie trzech zagadnień: witamin i produktów, w których się znajdują cenne składniki odżywcze, oznaczeń na etykietach na opakowaniach produktów spożywczych oraz diety i zasad racjonalnego odżywiania. Przeprowadziliśmy ją dla wszystkich uczniów klas III –VI PSP i I-III Gimnazjum. W projekcji uczestniczyli również nauczyciele i pani pielęgniarka szkolna.

Prezentację multimedialną rozpoczęliśmy od krótkiej rozmowy z uczniami na temat tego, co wpływa na to, jakie produkty kupują. Następnie radziliśmy jak zdrowo się odżywiać. Akcentowaliśmy wpływ składników pokarmowych na urodę, usprawnianie pracy mózgu

i sprawność fizyczną. Ukazywaliśmy znaczenie drugiego śniadania dla zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę aktywności fizycznej. Zachęcaliśmy do codziennych spacerów oraz innych form ruchu. Podkreśliliśmy, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie środka spożywczego. Zasygnalizowaliśmy istnienie żywności zmodyfikowanej genetycznie.

Po prezentacji uczniowie obejrzeli film video, przedstawiający dokonywanie zakupów w markecie przez Justynę i jej koleżankę, który był jednocześnie podsumowaniem wcześniej zdobytych wiadomości podczas prezentacji. Wywołał zaciekawienie i entuzjazm uczniów.

Należy wspomnieć, że na zakończenie rozdawaliśmy ulotki. Wszyscy uczestnicy otrzymali wykaz środków konserwujących stosowanych w produktach żywnościowych. Następnie wykonaliśmy kilka pamiątkowych zdjęć.

Na korytarzu szkolnym zamieszczono gazetkę promującą zasady zdrowego odżywiania, w formie kolorowych plakatów dotyczących m.in. : cholesterolu, dodatków do żywności, witamin, mikro- i makroelementów, aktywności fizycznej.

Dodatkowo Justyna wraz z koleżankami podjęły się przygotowania zajęć z aerobiku, które przeprowadziły w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, jej cel został osiągnięty. Wiedza na temat prawidłowego odżywiania jest niezwykle ważna w codziennym życiu, dlatego akcja "Kupić – nie kupić?” była potrzebna i na pewno przyczyni się do bardziej świadomych wyborów produktów żywnościowych, dokonywanych przez uczniów naszej szkoły.

„Kupić, nie kupić, zjeść ,czy wyrzucić ?”

Pod takim hasłem kręciliśmy film w  naszym dzielnicowym sklepie EKO.

Jedna uczennica robiła zakupy ze zdrową żywnością ( Marta Przygodzka ),

druga kupowała same niezdrowe produkty ( Justyna Cerazy).

Film jest wstępem do prezentacji programu o  zdrowym

odżywianiu – szkoła bierze udział w Olimpiadzie Zdrowia – organizowanej przez PCK.

( Dziękujemy Pani Kierownik EKO za możliwość nakręcenia filmu ).

 

• film nagrany w markecie – „wspólne zakupy”;

• prezentacja PowerPoint, przeprowadzoną w szkole;

• zdjęcia z akcji prozdrowotnej.

                                                                            Opiekunowie: Anna i Adeart Kogut

                                                                                                   Wioletta Sommerfeld