Szkolne konkursy dla klas  II– III

          Zamieszczono 08 maja 2010r.    Ewa Kantorowska

        W dniu 01.03.2010r. w szkole odbył się międzyklasowy konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii”. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas II i III, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Konkurs ,,Ładnie Piszę” dla klas I-III odbył się 30.03.2010r. dla uczniów kształcenia zintegrowanego, gdyż od klasy pierwszej kształtujemy w uczniach nawyki kształtnego pisania  i estetycznego prowadzenia zeszytów.

Szkolny konkurs recytatorski ,,Smerfik” dla uczniów klas I-III odbył się 06.03.2010r. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów.

 

 

Szkolny Konkurs ,,Mistrz Ortografii” dla klas  II– III

Rok szkolny 2009/2010

Konkursy  przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Kantorowska            

W dniu 01.03.2010r. w szkole odbył się międzyklasowy konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii”

 Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas II i III, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.

   

 Celem konkursu ortograficznego:

1.Szerzenie wśród uczniów nawyków nad poprawnością ortograficzną, a zarazem zwrócenie uwagi na poprawną pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi i gramatyczno-stylistycznymi.

2.Zdobycie przez uczniów umiejętności poprawnego pisania.

3.Rozwijanie uzdolnień i umiejętności.

4.Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

5.Wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo.

6.Stworzenie pozytywnej motywacji na potrzebę poprawnego pisania.

 

   Treść dyktanda dostosowana była do możliwości uczniów dla poszczególnych klas II i III. W czasie pisania dyktanda, oprócz troski o poprawność, doszło jeszcze napięcie, czy uda się nadążyć z pisaniem. Dyktowany tekst był powtarzany zdanie po zdaniu na każdą prośbę dziecka. Po napisaniu tekstu przez uczniów, dyktando zostało jeszcze raz przeczytane przez prowadzącego.

                                                                                                                                                      

Zwycięzcy konkursu:

 

Klasa II

1.      Adrian Morawski      kl. IIb                I m-c

2.      Jowita jasiurkowska  kl. IIb                II m-c

3.      Kacper Koziatek        kl. IIa               III m-c

Klasa III

1.      Marzena Kulikowska   kl. IIIb                       I m-c

2.      Piotr Nędza                   kl. IIIb                      II m-c

3.      Kacper Tokarczyk        kl. IIIa                       III m-c

 

Szkolny Konkurs  „Ładnie Piszę”  dla klas I – III

 

      Konkurs ,,Ładnie Piszę” dla klas I-III odbył się 30.03.2010r. dla uczniów kształcenia zintegrowanego, gdyż od klasy pierwszej kształtujemy w uczniach nawyki kształtnego pisania  i estetycznego prowadzenia zeszytów.

 

W konkursie ,,Ładnie Piszę” wzięło udział 29 uczniów.  

 

    Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów już w kształceniu zintegrowanym na estetykę prowadzenia zeszytów oraz prawidłowy kształt i łączenie liter. Rozbudzenie u uczniów ambicji poprawnego i starannego pisma.

 

Komisję konkursową pełnili poloniści: pani Barbara Mandziej oraz  pani Renata Mika.  Wychowawcy klas wybrali zeszyty uczniów najstaranniej prowadzone. Komisja konkursowa oceniając zeszyty uczniów brała pod uwagę cały proces pisania: kształt liter, prawidłowe łączenie liter, pisanie w liniaturze, czytelność i przejrzystość pisma oraz ogólny wygląd zeszytu. Zeszyty podzielono na trzy kategorie wiekowe: klasa I, klasa II i klasa III.

Zwycięzcy konkursu:

Klasa I

  1.Martyna Grześkowiak   kl. Ib    I m-c

  2.Patrycja Pawłowska      kl. Ia     I m-c

  3.Natalia Słabaszewska    kl. Ia     I m-c

  4.Michał Sommerfeld      kl. Ia     II m-c

  5Dawid Cywka                kl. Ib    III m-c     

Klasa II

  1.Jowita Jasiurkowska       kl. IIa    I m-c

  2.Ola Wołoszczuk              kl. IIb   II m-c

  3.Kuczkowiak Martyna     kl. IIb  

Klasa III

  1.Marta Kosak                            kl. IIIb    I m-c

  2.Aleksandra Gruszczyńska   kl. IIIb    II m-c

  3.Kacper Tokarczyk                   kl. IIIa    III m-c

 

Szkolny Konkurs Recytatorski „Smerfik” dla klas I – III

 

Szkolny konkurs recytatorski ,,Smerfik” dla uczniów klas I-III odbył się 06.03.2010r.

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów.

     Celem zorganizowania konkursu  było rozwijanie zainteresowań poezją. W pierwszym etapie konkursu ,,Smerfik” odbyły się eliminacje szkolne. Uczniowie mogli wybrać dowolne utwory, wiersze lub fragmenty prozy. Uczniowie wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, klasa II, klasa III. Uczestnicy konkursu wykonywali jeden utwór, nie dłużej niż 3 minuty.

  

    Prezentację utworów  oceniało jury: pani Monika Buzarewicz, pani Renata Mika oraz pani Dagmara Francka .

 Jury brało pod uwagę:

   - dobór repertuaru,

   - interpretację utworu,

   - kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny

 

  Zwycięzcy szkolnego konkursu recytatorskiego:

Klasa Ia

  1.Natalia Słabaszewska (repertuar – wiersz)

Klasa IIIa

  1.Patrycja Lisiewicz (repertuar – wiersz)

Klasa IIIb

  1.Natalia Bernaś (repertuar – fragment prozy)

 

   Konkurs recytatorski daje dzieciom dużo radości, dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poezją, a także wystąpić dla publiczności.

                                                    

   Laureaci  pierwszych miejsc szkolnego konkursu recytatorskiego wzięli udział w powiatowym konkursie recytatorskim ,,Smerfik” który odbył się 22.04.2010r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.

  Reprezentanci szkolnego konkursu recytatorskiego zajęli pierwsze miejsca w konkursie powiatowym.

 

   Zwycięzcy powiatu wałbrzyskiego:

 

     I m-c Natalia Słabaszewska kl.Ia

     I m-c Natalia Bernaś   kl. IIIb

    

    wyróżnienie  Patrycja Lisiewicz kl.IIIb

Galeria zdjęć ...