Projekt "KATYŃ"

                          Zamieszczono 23 Września 2009r.   Katarzyna Kawka

  Projekt edukacyjny ,,Katyń… ocalić od zapomnienia”, w którego realizację włączył się Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach skierowany jest do dzieci    młodzieży wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz instytucji życia publicznego. Organizatorami projektu są m.in.: burmistrz i Rada Miasta i Gminy Radzymin, tamtejsza parafia katolicka i Stowarzyszenie Parafiada. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Realizacja projektu ma na celu zachowanie   pamięci o zbrodni katyńskiej w pokoleniach narodu polskiego.

Mottem projektu są słowa Jana Pawła II ,,Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale równocześnie czyni i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Projekt polega na posadzeniu w parkach, skwerach, boiskach szkolnych 21 473 Dębów Pamięci na 70-tą  rocznicę zbrodni katyńskiej (do 2010r.).

Od miesiąca kwietnia 2009 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu i rozpropagowania go wśród  uczniów i społeczności lokalnej. Pierwsze działania polegały na znalezieniu bohatera poległego w miejscach kaźni Katynia, Starobielska i Ostaszkowa. Chcieliśmy wybrać pomordowanego, który byłby bliski naszej społeczności lokalnej. Wybraliśmy porucznika Karola Goncika ur. 28.04. 1904 r. w Słaboszowie ( dawne województwo kieleckie)- krewnego komendanta Straży Miejskiej w Boguszowie Gorcach p. Sławomira Stokłosy.

Nasz bohater był oficerem rezerwy 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Po mobilizacji walczył w tymże pułku zgrupowanym w  Dywizji Piechoty (Grupa Operacyjna Bielsko ,,Armia Kraków”.

Dyrekcja szkoły, wyznaczeni nauczyciele oraz uczniowie przystąpili do przygotowań uroczystości, której termin wyznaczyliśmy na dzień symboliczny dla wszystkich Polaków tj. 17 września 2009r., czyli na 70-tą rocznicę wkroczenia ZSRR do Polski.

  Uroczystość rozpoczęliśmy od przywitania gości, szczególnie krewnych bohatera-państwa Stokłosów oraz uczczenia minutą ciszy wszystkich ofiar II w. sw.. Po przywitaniu głos zabrał w-ce burmistrz Boguszowa Gorc p. Sosialuk.

W atmosferę uroczystości wprowadzała uczestników dekoracja nawiązująca do symboli miejsca kaźni: fotografie z listami od osadzonych w obozach, nieśmiertelniki czy same fotografie pomordowanych a także krzyże i brzozy.

W programie artystycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Samorządowych wykorzystano montaż poetycko- muzyczny ,,Pamięci pomordowanych” autorstwa p. Jolanty Łojewskiej. Na program składały się: poezja m.in. Kazimiery Iłłakowiczówny ,,O Boże”, ,,Nekrolog”  Kazimierza Wierzyńskiego oraz pieśni wojskowe: ,,My I Brygada”, ,,O mój rozmarynie” czy ,,Białe Róże” wraz z fragmentami muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego. Na zakończenie uczniowie przy akompaniamencie nauczyciela muzyki odśpiewali ,,Modlitwę obozową”.

Po programie głos zabrał p. Sławomir Stokłosa. Następnie przystąpiliśmy do uroczystego posadzenia dębu, w którym wzięli udział: władze, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno – oświatowych w Boguszowie –Gorcach, z-ca komendanta policji w B. G. oraz ks. proboszcz L. Sienkiewicz, który również poświęcił tablicę pamiątkową. Po uroczystym odsłonięciu tablicy złożono pod nią kwiaty od uczniów i zapalono znicz. 

Po uroczystości goście zostali zaproszeni do  zwiedzenia sali z pamiątkami z okresu  II wojny światowej: fotografie żołnierzy 2 Korpusu Andersa, wspomnienia, odznaczenia, mundur oraz publikacje dotyczące sprawy katyńskiej.  

Tekst projektu ,,Katyń…  ocalić od zapomnienia”

Życiorys porucznika Karola Goncika

Galeria zdjęć ...