------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenius prezentacja projektu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta w Centrum Inicjatyw Unesco w ramach projektu "United by Unesco" programu Comenius

Zamieszczono 06 Listopada 2012 r. Karolina Can, Magdalena Wintoniak

------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenius - jak się to wszystko zaczęło?

Zamieszczono 20 Września 2012 r. Magdalena Wintoniak

W lutym 2011 roku uczniowie naszego gimnazjum wraz z nauczycielkami języka angielskiego. Panią Magdaleną Wintoniak oraz Karoliną Can rozpoczęli współpracę międzynarodową w ramach projektu eTwinning. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie języków obcych w połączeniu z technologią informacyjno-komunikacyjną.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują nauczany język obcy oraz Internet do współpracy ponad granicami, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

 eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 
 

Nasza szkoła opracowała projekt interdyscyplinarny pod nazwą:

DISCOVER THE LEGENDS AND MYSTERIES OF YOUR REGION AND SHARE THEM WITH OTHER NATIONS.

Projekt trwał od lutego  do grudnia 2011 roku. Do projektu zaprosiliśmy szkoły z Anglii, Turcji, Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Rumunii. Projekt obejmował wykorzystanie języka angielskiego w połączeniu z informatyką, historią, geografią, kulturą i sztuką. Uczniowie z różnych państw mieli co miesiąc inne zadanie do wykonania, którego celem było przybliżenie innym narodom historii, legend i tajemnic regionu, w których mieszkamy. Wszystkie opracowane przez uczniów materiały zostały opublikowane i udostępnione do wglądu dla innych zainteresowanych na specjalnej stronie projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p47516 .

Projekt posiadał również własny dziennik, w którym zapisywane były najważniejsze wydarzenia dotyczące realizacji projektu. Uczniowie w projekcie wykorzystali: czat, e-mail, forum, blogi, Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy.  

             Wyniki współpracy między szkołami zaskoczyły nas wszystkich. Uczniom do pełni sukcesu brakowało jedynie jednego: prawdziwego kontaktu i wymiany międzynarodowej z uczestnikami z innych krajów. Pomyśleliśmy, że nie możemy zmarnować takiej szansy. Gdy projekt dobiegał końca nauczycielki języka angielskiego nawiązały współpracę z kilkoma kolejnymi szkołami, które były zainteresowane wymianą. Wszyscy kontaktowali się poprzez platformę eTwinning. Dzięki czemu wypracowaliśmy aplikację i plan nowego projektu, który złożyliśmy w ramach programu Comenius w lutym 2012 roku. Na ocenę merytoryczną projektu przez Komisję Europejską  czekaliśmy aż do czerwca. Wreszcie nadszedł dzień ogłoszenia wyników rundy selekcyjnej. O dofinansowanie projektu starało się w tym roku 1233 szkół z całej Polski. Komisja Europejska zaakceptował tylko 494 aplikacji. Wśród nich znalazła się również nasza szkoła.

 Projekt, który będzie realizowany przez nauczycielki i gimnazjalistów w ramach programu Comenius jest zatytułowany:

UNITED BY UNESCO

i będzie związany z zabytkami dziedzictwa narodowego każdego z krajów biorących udział w przedsięwzięciu.

Spośród ośmiu państw aplikujących w projekcie, tylko cztery otrzymały grant: Polska, Anglia, Austria oraz Słowacja (przy czym Turcja otrzyma wiadomość o przyznaniu dofinansowania dopiero w grudniu 2012). Być może, więc liczba krajów uczestniczących zwiększy się. Portugalia, Łotwa oraz Rumunia nie otrzymały dofinansowania.

             Projekt UNITED BY UNESCO jest przeznaczony do realizacji na dwa lata i jest połączony z wymianą międzynarodową młodzieży. Szkoła otrzymała 20 000 euro na realizację zadań z projektu.

            O celach programu Comenius oraz o postępach naszego projektu będziemy regularnie pisać na stronie internetowej szkoły oraz na łamach naszej szkolnej gazetki.

                                                                zespół ds programu Comenius