Pierwsze miejsce w Konkursie Fotograficznym

         Zamieszczono 12 Września 2009r.     Adeart Kogut

Łukasz Tąporowski z klasy 3 b zajął pierwsze miejsce w Konkursie Fotograficznym ,, Chełmiec w obiektywie”.

W grudniu 2008 r. ogłoszony został w szkołach gimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego Konkurs Fotograficzny ,,Chełmiec w obiektywie”. Konkurs ten skierowany był do wszystkich uczniów  wrażliwych na piękno otaczającej nas przyrody oraz dostrzegających walory naszego regionu. Każdy uczestnik konkursu musiał do 15 maja 2009r. przygotować trzy fotografie przedstawiające krajobraz Chełmca w różnych ujęciach (pory roku, pory dnia,…). Jury konkursu w składzie: Ryszard Wyszyński – fotoreporter tygodnika wałbrzyskiego oraz Wiesława Kamińska – przewodnik Okręgowego Muzeum w Wałbrzychu laur zwycięstwa przyznali Łukaszowi Tąporowskiemu. Jury konkursu, podczas wręczania nagród, przyznało, że nie miało żadnych wątpliwości co do przyznania pierwszego miejsca. Dodać także należy, że oprócz głównej nagrody (aparat fotograficzny), Łukasz za drugie prezentowane zdjęcie otrzymał wyróżnienie.

Pozostaje nam tylko życzyć Łukaszowi dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej pasji.